August 18, 2020

Day

TETAP BUGAR PUASA DI TENGAH PANDEMI Oleh: IDA UNTARI, S.KM., M.Kes. Assalamuโ€™alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirobbil โ€˜aalminn, Wabihi wanastaโ€™iinu umuuriddunya wadiin, Asyhadualla ilaha illallah, Waasyhadu Anna Muhammadar Rosulullah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmad dan Hidayah Nya pada kita semua. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan nabi...
Read More